Update

Hallo! Ja, wir fördern noch immer Austausche zwischen deutsche und niederländische jugendliche! Wir sind auch noch immer das deutsch-niederländisches Jugendwerk e.V. – DNJW. Es ist nur so, dass unsere Webseite  in den nächste Zeit ein

Weiterlesen

Achtergrond

Het Duits-Nederlandse Jeugdwerk -DNJW, is een non-profit organisatie die uitwisselingen tussen Duitse en Nederlandse jongeren mogelijk maakt. Onze visie is dat er geen ‘grensgevoel’ meer bestaat tussen Nederland en Duitsland. Daarom zetten wij ons dagelijks in om jonge mensen, van alle leeftijden en in ieder fase van hun leven, in contact te brengen met leeftijdsgenoten in het buurland. Zo helpen wij vooroordelen tegen te gaan en kweken wij begrip voor elkaar.

De banden tussen Duitsland en Nederland zijn historisch economisch zeer succesvol, waarbij de verschillende kenmerken/eigenschappen van beide landen elkaar versterken. Globaal verliezen, zelfs in tijden van Covid-19 en de verschrikkelijke en zinloze oorlog in Ukraine, grenzen dagelijks aan betekenis. Daarmee wordt de globale uitwisseling intensiever. Dit betekent echter ook dat wereldwijd de concurrentie toeneemt en bestaande structuren vervagen. Een relatie enkel gebaseerd op economische betrekkingen is onvoldoende omdat een mededinger betere aanbiedingen kunnen doen. Het DNJW ziet en bevordert maatschappelijke en culturele contacten tussen Duitsland en Nederland als de ruggengraat van een succesvolle langdurige economische samenwerking.

Doelen

Om succesvol te kunnen zijn op de open Europese arbeidsmarkt moeten vooral jongeren tegenwoordig flexibel, mobiel en internationaal georiënteerd zijn. Kennis hebben van en zich kunnen aanpassen aan de arbeidsmarkt van het buurland ligt hierbij voor de hand. Het subsidiëren van uitwisselingen waarbij interculturele leren, het verbeteren van wederzijdse taalvaardigheid en het vermogen tot samenwerking verbeterd worden staan hierbij op de voorgrond.

De doelstellingen van het DNJW beperken zich dan ook niet alleen tot het financieel mogelijk maken van uitwisselingen. Wij ondersteunen met onze uitwisselingen en projecten jongeren ook bij het kwalificeren en vinden van kansen op de arbeidsmarkt aan de andere kant van de grens. Dit doen wij ook door financieringen aan te bieden aan projecten die beide landen bieden op het gebied van wederzijdse opleidingsmogelijkheden en het vinden van een kans op de arbeidsmarkt.

Onze doelen:

  • Taalvaardigheid verbeteren,
  • Interculturele uitwisselingen
  • Grensoverbruggende contacten leggen
  • Kwalificering op de arbeidsmarkt
  • Vooroordelen tegen gaan en wederzijds begrip bevorderen

Activiteiten

In het kader van de Europese Unie die een “Europa van de burger” nastreeft waarin mensen elkaar kennen, hun verschillen leren begrijpen en respecteren organiseert, initieert en subsidieerd de
vereniging activiteiten die geschikt zijn om jeugdigen uit beide landen elkaar te laten ontmoeten, om begrip te krijgen voor elkaars leefomgeving, te leren van de verschillende culturele, economische,
politieke en sociale achtergronden en zich daarin te kunnen verdiepen.
In deze context zijn er activiteiten ontwikkeld en/of ondersteund zoals bijvoorbeeld:

De noodzaak tot integratie en het beperken van de indamming van de economische en sociale versplintering door individuele landsgrenzen is voor de Europese Unie van hoogste prioriteit. Het werk van het DNJW is er derhalve ook opgericht om arbeidsmarkt en onderwijsbeperkingen vanwege landsgrenzen te slechten en in het bijzonder daar waar het gaat om arbeids- en onderwijskansen van jongeren. De ondersteuning van interculturele en spraakvaardigheden van deze jongeren staat daarbij op de voorgrond. Dit doel word middels diverse activiteiten ondersteund.

Projecten

Jongeren moeten de wereld nog ontdekken en hun talenten onderzoeken. Daarom ondersteund het Duits-Nederlandse Jeugdwerk grensoverbruggende uitwisselingen in verschillende vormen en op allerlei gebieden. Hieronder staan de doorlopende, komende en enkele oude projecten die wij (financieel) ondersteunen. Heb jij een project waar je subsidie voor zoekt? Kijk dan hier.

Doorlopende projecten

Komende projecten

Subsidie en ondersteuning

Het Duits-Nederlands Jeugdwerk / DNJW wordt gefinancierd door ondermeer donaties en sinds 2019 ook middels ondersteuning door ondermeer de deelstaat Noordrijn Westfalen / NRW. De ondersteuning van door de deelstaatregering is onderdeel van een gemeenschappelijk initiatief  ‘Onbegrensd – Unbegrenzt’. Grensoverschrijdende project(aanvragen) kunnen derhalve binnen de beschikbare financiële kaders ondersteund worden.

Het stimuleringsfonds wordt volledig gefinancierd door donaties. Projecten kunnen alleen binnen de
beschikbare financiële kaders ondersteund worden.
Voor de toewijzing van subsidie of ondersteuning geldt principieel dat het om projecten gaat tussen
Duitse en Nederlandse jeugdigen. Daarbij geldt:

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

Contact

Downloads

Flyer

Hier kunt u onze flyer downloaden.

Aanvraagformulier

Hier kunt u onze Aanvraagformulier downloaden.

Tips

Austausch.nl

Bent u op zoek naar een partnerschool in Duitsland voor uw uitwisseling? Wij kunnen helpen! Onze vrienden van Actiegroep Duits, hebben austausch.nl ontwikkelt. Hier kunnen Nederlandse scholen een Duitse partnerschool vinden voor een (gesubsidieerde) uitwisseling en omgekeerd. Heeft u een partnerschool gevonden? Toll! Vergeet ons echter niet, want wij kunnen uw uitwisseling financieel ondersteunen.

HOOFDPAGINA