Guten Tag!

Het Duits-Nederlandse Jeugdwerk – DNJW, is een non-profit organisatie die uitwisselingen tussen Duitse en Nederlandse jongeren mogelijk maakt. Onze visie is dat jonge mensen de wereld leren kennen via het buurland. 

Daarom is het onze missie om dagelijks jonge mensen, van alle leeftijden en in ieder fase van hun leven, in contact te brengen met leeftijdsgenoten in het buurland. Met een aanbod dat aansluit op hun leefwereld. Ze op die manier te inspireren. Wij helpen ze vooroordelen tegen te gaan én kweken begrip voor elkaar. Maar nog veel belangrijker is dat we voor elkaar kansen creëren. 

Om succesvol te kunnen zijn op de open Europese arbeidsmarkt moeten vooral jongeren tegenwoordig flexibel, mobiel en internationaal georiënteerd zijn. Kennis hebben van en zich kunnen aanpassen aan de arbeidsmarkt van het buurland ligt hierbij voor de hand. Het subsidiëren van uitwisselingen waarbij interculturele leren, het verbeteren van wederzijdse taalvaardigheid en het vermogen tot samenwerking verbeterd worden staan hierbij op de voorgrond. 

De doelstellingen van het DNJW beperken zich dan ook niet alleen tot het financieel mogelijk maken van uitwisselingen. Wij ondersteunen jongeren met onze uitwisselingen en projecten ook bij het kwalificeren en vinden van kansen op de arbeidsmarkt aan de andere kant van de grens. Zo initiëren en ondersteunen we bijvoorbeeld ook initiatieven die in beide landen op het gebied van wederzijdse opleidingsmogelijkheden en het vinden van een kans op de arbeidsmarkt. Meer hierover klik hier.

Want kansen liggen er in Duitsland voor het oprapen. Omdat we Engelstalige televisie kijken, vergeten we weleens dat Duitsland economisch gezien onze belangrijkste handelspartner is. Kennis van de Duitse taal, cultuur en gebruiken is daarom essentieel voor onze eigen economie.  

Het is echter jammer als de relatie tussen Duitsland en Nederland enkel gebaseerd is op de door de geografische ligging bedongen economische betrekkingen. De wereld leren kennen gaat ook veel verder dan alleen economische belangen. De wereld is namelijk ook biologie, natuurkunde, geschiedenis en cultuur. Ook hier kunnen Nederlands-Duitse uitwisselingen elkaar versterken. Duitsland als het land van de dichter en de denker en Nederland als het land van de schilder en de handelaar. Duitsland als een bondsstaat biedt regionaal een overvloed aan verschillende ervaringen om aan allerlei verwachtingen en smaken te voldoen. Van prachtige en afwisselende landschappen, tot spannende architectuur, van energieke en uiteenlopende festivals tot glamoureuze evenementen en opwindend nachtleven. Nederland in het groot, maar toch anders.