Achtergrond

De DNJW het Duits-Nederlandse Jeugdwerk e.v. werd in 1993/1994 in het leven geroepen als vereniging met Nederlands, Duitse personen en instituten als deelnemer. De aanleiding hiervoor was onder andere de zogenaamde ‘Clingendael studie’ die begin jaren 90 de, deels moeilijke, verhouding blootlegde tussen jeugdigen in Nederland en Duitsland.

Wie zijn WIJ ? 

Sinds de oprichting zet het jeugdwerk zich in om begrip voor elkaar te krijgen en wederzijds vooroordelen tegen te gaan.
De projecten richten zich voornamelijk op scholieren, studenten; werkende jongeren en kinderen (van b.v. kleuterscholen, lagere scholen) uit beide landen.

De vereniging staat ingeschreven bij de kamer van koophandel in Aken Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen.

Jugend fördern

Doelen

De maatschappelijke en culturele contacten tussen de twee landen vormen de ruggengraat voor succesvolle en langdurige economische betrekkingen, waarbij de verschillende kenmerken/eigenschappen van de beide naties elkaar versterken en …potentieel ….

Grenzen verliezen hun betekenis en de globale uitwisseling wordt steeds intensiever. Wereldwijde concurrentie en vervaging van bestaande structuren zorgen ook voor de noodzaak van verandering in
beide landen om zich aan te passen hieraan.

Vooral jeugdigen moeten tegenwoordig flexibel, mobiel en internationaal georiënteerd zijn om op zijn minst succesvol te kunnen zijn op de open Europese arbeidsmarkt. Het aanpassen aan de arbeidsmarkt van het buurland ligt in dit geval heel dichtbij….

Het DNJW versterkt daarom het doel van jeugdigen om zich te kunnen kwalificeren, om hen de kans te geven optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die beide landen bieden op het gebied van wederzijdse opleidingsmogelijkheden en arbeidsmarkt.

Het interculturele leren, verbetering van de spraak en het vermogen tot samenwerking staan daarbij op de voorgrond.

Een gekwalificeerd, meertalig en intercultureel geschoold arbeidspotentieel kan de aantrekkelijkheid van de euregio Maas-Rijn en haar positie versterken. Als de regionale ondernemers dit potentieel op de juiste manier inzetten dan zorgt het voor concurrentievoordeel en economisch succes.

Activiteiten

In het kader van de Europese Unie die een “Europa van de burger” nastreeft waarin mensen elkaar kennen, hun verschillen leren begrijpen en respecteren organiseert, initieert en subsidieerd de
vereniging activiteiten die geschikt zijn om jeugdigen uit beide landen elkaar te laten ontmoeten, om begrip te krijgen voor elkaars leefomgeving, te leren van de verschillende culturele, economische,
politieke en sociale achtergronden en zich daarin te kunnen verdiepen.
In deze context zijn er activiteiten ontwikkeld en/of ondersteund zoals bijvoorbeeld:

De noodzaak tot integratie en het beperken van de indamming van de economische en sociale versplintering door individuele landsgrenzen is voor de Europese Unie van hoogste prioriteit. Het werk van het DNJW is er derhalve ook opgericht om arbeidsmarkt en onderwijsbeperkingen vanwege landsgrenzen te slechten en in het bijzonder daar waar het gaat om arbeids- en onderwijskansen van jongeren. De ondersteuning van interculturele en spraakvaardigheden van deze jongeren staat daarbij op de voorgrond. Dit doel word middels diverse activiteiten ondersteund.

 

Helaas zijn tengevolge van de actuele situatie omtrent COVID-19 nog steeds geen fysieke ontmoetingen tussen kinderen en jongeren mogelijk. Daarom werkt en biedt het DNJW in afstemming met geïnteresseerden digitale uitwisselings- mogelijkheden aan, die uiteraard kunnen worden om bestaande grensoverschrijdende contacten te verstevigen of als eerste aanzet dienen voor toekomstige fysieke uitwisselingsprojecten.

Projecten

Youth (Girls) Online

Cross-border meeting day „Youth (girls) online“ We read about it in the newspapers and see it on TV, but you probably also notice it in your own environment: children and young people feel and felt

Weiterlesen

COME TOGETHER- grenzenlos kreativ

Countering the pandemic with creativity: New initiative of the German-Dutch Youth Office: Getting an idea of the Corona pandemic: There have been plenty of opportunities for this in recent months. But how do young people

Weiterlesen

Grenzarbeit

Weet je al wat je na je studie/opleiding wilt gaan doen? Ontdek welke banen de Euregio je kan bieden!#euregionalejobfair https://grensarbeid.eu/…/euregionale-jobfair-21…/ Download zum Flyer

Weiterlesen

Grenzarbeit

Do you already know what you want to do after your studies / apprenticeship? Find out what jobs Euregio has to offer you! #Kijk welke banen er zijn in de Euregio! #Euregionaljobfair https://grensarbeid.eu/…/euregionale-jobfair-21…/ Download Flyer

Weiterlesen

Subsidie en ondersteuning

Het Duits-Nederlands Jeugdwerk / DNJW wordt gefinancierd door ondermeer donaties en sinds 2019 ook middels ondersteuning door ondermeer de deelstaat Noordrijn Westfalen / NRW. De ondersteuning van door de deelstaatregering is onderdeel van een gemeenschappelijk initiatief  ‘Onbegrensd – Unbegrenzt’. Grensoverschrijdende project(aanvragen) kunnen derhalve binnen de beschikbare financiële kaders ondersteund worden.

Het stimuleringsfonds wordt volledig gefinancierd door donaties. Projecten kunnen alleen binnen de
beschikbare financiële kaders ondersteund worden.
Voor de toewijzing van subsidie of ondersteuning geldt principieel dat het om projecten gaat tussen
Duitse en Nederlandse jeugdigen. Daarbij geldt:

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

Contact

Downloads

Flyer

Hier kunt u onze flyer downloaden.

Aanvraagformulier

Hier kunt u onze Aanvraagformulier downloaden.

Tips